Amazonas, Honduras

Sold Out

Marysabel Caballero är fjärde generationens kaffebonde. Tillsammans med maken Moises Herrera, som infogade sina egna gårdar i familjeföretaget, förvaltar hon 245 hektar kaffeplantor, uppdelade i 17 separata gårdar – varav Amazonas är en.                          

De har varit mycket framgångsrika med att framställa kvalitetskaffe och har nått väldigt bra resultat i de årliga Cup of Excellence-bedömningarna. På gården dokumenteras allt och man lägger ned mycket tid och resurser i ny utrustning och med plantering av nya kaffevariteter för att vidare förbättra kaffekvaliteten.

Kaffet delas upp i små andelar, baserat på gård och skördedag samt process- och torkmetod. Alla lotter hålls för sig för att säkerställa spårbarheten.

I den familjeägda processtationen, Xinacla, arrangerade man nyligen om och renoverade skalnings- och jäsningstationen med resultatet att gravitationsflödet av vatten förbättrades vilket betyder en skarpt reducerad vattenkonsumtion.

Gårdarna producerar organiskt gödselmedel från ko- och hönsgödsel, blandat med fruktkött från kaffebären och annat organiskt material. Jorden analyseras årligen för att garantera rätt näring för kaffeträden. Vattnet från processandet av kaffet filtreras innan det släpps ut.

Man använder inte insektsmedel eller andra pesticider. Svamp, rost och andra sjukdomar kontrolleras istället med att noga styra mängden skugga. Apelsiner, avokado, bananer, andra frukter och blommor odlas också på gårdarna – framförallt för kaffeplockarnas behov och för att åstadkomma en biologisk mångfald som säkerställer bra odlingsförhållanden och skugga för kaffeträden.

Gård:                         Amazonas

Producenter:             Marysabel Caballero och Moises Herrera

Processtation:          Xinacla

Region:                      La Piedrona

Departement:            La Paz

Höjd:                           1 590 meter

Varitet:                         Nyare Catuai och en del 30-årig Bourbon   

Process:                      Tvättat

Torkning:                      På höjda bäddar

Smakbeskrivning:        Söt, rik, plommon, med mild apelsinskalsyrlighet.

                                       Passar utmärkt som espresso!

                                                     

Marysabel Caballero is a fourth generation coffee farmer. Together with her husband Moises Herrera, who brought his own farms into the family business, she manages around 245 hectares of coffee separated into 17 different farms – of which Amazonas is one.

They have been extremely successful producing quality coffees and have done well in the Cup of Excellence for many years.  Everything they do at the farms is documented, and they invest considerable time and resources both in new equipment and planting of new coffee varieties in order to improve the quality of the coffee.

The coffees are separated into micro-lots based on different farms and picking dates as well as the different processing and drying methods. All lots are kept separate with full traceability, and one lot normally consists of coffee from one picking.

The family owned wet mill, Xinacla, recently finished rearranging and refurbishing the depulping/fermenting tank station to use gravity flow better and drastically cut down the amount of water used.

At the farms they produce organic fertilizer made from cow and chicken manure, mixed with pulp from coffee cherries and other organic material. The soil is analyzed annually to provide proper nourishment to the coffee. All water used for processing is filtered before it is released into nature again.

There is no use of pesticides on the farms as fungus and other coffee diseases are controlled by managing the amount of shade. Oranges, avocados, flowers, bananas and other fruits are also grown at the farms, but mainly for the pickers to eat and to create biodiversity at the farms that ensures good growing conditions and shade for the coffee trees.

Farm:                 Amazonas

Producers:        Marysabel Caballero, Moises Herrera

Wet mill:            Xinacla

Region:              La Piedrona

Department:      La Paz

Altitude:            1590 masl

Varietals:           New Catuai and some 30 year old Bourbon

Process:            Washed

Drying:               Dried on raised beds

Testing notes:   Rich, sweet, stone fruit with mild orange peel acidity.

                            Works well as an espresso!

 

Please note: All location pictures courtesy of Nordic Approach.

Related products