Om Oss

Vi samarbetar med råkaffeleverantörer som följer modellen Direct Trade för relationer med sina kaffeproducenter - småskaliga producenter som behandlar sina anställda och sin omvärld rättvist.

Detta betyder att man bygger en direkt relation med producenten, med frekventa besök, ofta med fleråriga kontrakt som garanterar priser långt över marknaden om man möter de bestämda kvalitetskraven. 

Resultatet är ett spårbart kaffe och en transparent process. Och ett väldigt gott kaffe!

Kontakta oss gärna med frågor.

 

                                                                               

 

About Us

We work with green coffee importers who follow a Direct Trade model for their relationships with coffee producers - small-scale producers who treat their staff and environment fairly.

This means that a relationship is established directly with the producer, with frequent visits, often with multi-year contracts that guarantee prices substantially above market if the agreed upon minimum quality standards are met.

The result is a traceable coffee and a transparent process. And a very tasty coffee! 

Feel free to contact us with any questions.