Wholesale

Önskar du ett bättre kaffe på jobbet? Driver du restaurang eller kafé och vill erbjuda dina gäster ett kaffe som matchar resten av din smakrika och närodlade meny i kvalitet och komplexitet? Vill du expandera kaffeerbjudandet i din affär? Kontakta oss! Vi älskar att prata om kaffe i allmänhet och specialkaffe i synnerhet, om vad som driver kvalitet och smak, om hur kaffe är mer än en eftertanke.

                                                                                                       

Do you want a better coffee at work? Are you running a restaurant or café and would like to offer your customers a coffee that matches in quality and complexity the rest of your flavorful and locally produced offerings? Would you like to expand the coffee selection in your store?  Contact us! We love to talk about coffee in general and specialty coffee in particular, about what drives quality and taste, about why coffee is more than an afterthought.