Fraktkostnader

PLEASE NOTE THAT THE ENGLISH VERSION FOLLOWS THE SWEDISH ONE BELOW

Inom Sverige:

 • För beställningar av 350 kr eller under kostar frakten 73 kr
 • För beställningar över 350 kr är frakten fri! 

Länder i Europa:

 • Fraktkostnaden är baserad på vikt:
  • För beställningar under 1kg kostar frakten 179 kr
  • För beställningar mellan 1 och 2 kg kostar frakten 279 kr 
  • För beställningar mellan 2 och 5 kg kostar frakten 379 kr 
  • Kontakta oss direkt för beställningar över 5 kg! 

Resten av världen:

 • Kostnaden är baserad på vikt:
  • För beställningar under 1kg kostar frakten 199 kr
  • För beställningar mellan 1 och 2 kg kostar frakten 299 kr 
  • För beställningar mellan 2 och 3 kg kostar frakten 499 kr
  • För beställningar mellan 3 och 4 kg kostar frakten 599 kr
  • För beställningar mellan 4 och 5 kg kostar frakten 699 kr
  • Kontakta oss direkt för beställningar över 5 kg! 
NB: Eventuella tull- eller skatteavgifter är kundens ansvar.   För kunder i länder utanför EU ingår ingen moms för fraktavgifter eller produkter. Då vi inte kan visa olika priser för olika regioner är priset som du betalar för frakten och produkterna dock samma pris som visas på webbplatsen (dvs. ditt pris exklusive moms är detsamma som EU-kunders pris inklusive moms). 

 

Återförsäljare! Klicka här!

 

                                                 

Shipping

Within Sweden:

 • Shipping is 64 kr for orders totaling 350 kr or less
 • Shipping is free for orders over 350 kr!

Europe:

 • Shipping charge is weight based:
  • Shipping is 179 kr for orders weighing 1 kg or less
  • Shipping is 279 kr for orders weighing between 1 and 2 kg
  • Shipping is free for orders weighing between 2 and 5 kg!
  • Please contact us directly for shipping over 5 kg.

Rest of the World:

 • Shipping charge is weight based:
  • Shipping is 199 kr for orders weighing 1 kg or less
  • Shipping is 299 kr for orders weighing between 1 and 2 kg
  • Shipping is 499 kr for orders weighing between 2 and 3 kg
  • Shipping is 599 kr for orders weighing between 3 and 4 kg
  • Shipping is 699 kr for orders weighing between 4 and 5 kg
  • Please contact us directly for shipping over 5 kg.
Please note: Any customs or taxes due are the purchaser's sole responsibility.  For non-EU customers, VAT is not charged on freight or products. However, as we cannot show different prices for different regions, the price you pay for freight and products is the same as shown on the site (i.e. your price excluding VAT is the same price as for EU customers including VAT).  

 

Wholesalers! Please click here!