Välkommen!

The Broker Coffee Roastery & Coffee Bar är ett specialkafferosteri, baserad i Uppsala. 

Vårt mål är att det långsamt rostade, spårbara kaffet ska ge rättvisa åt den kärlek och det hårda arbete som har lagts ner av alla i kaffekedjan - från kaffebonde och kaffeplockare till importör och rostare.

Vi vill dela med oss av denna passion på ett sätt som tillåter både kaffenovis och kaffefantast att uppskatta smaken av det varsamt behandlade kaffet på sina villkor.

 

                                                                                                          

 

Welcome!

The Broker Coffee Roastery & Coffee Bar is a specialty coffee roaster, based in Uppsala, Sweden.

Our goal is for the carefully roasted, traceable coffee to do justice to the commitment and hard work by everyone involved in the coffee supply chain.