San Juan, El Salvador

Sold Out

Kaffet kommer från gården San Juan, nära vulkanen Santa Ana i Apaneca Ilamatepec-bergen i västra El Salvador. Gården är en av flera som ägs av Jose Antonio Salaverria och hans familj.

Familjen har ett nära samarbete med vår importör, Nordic Approach, och har under flera år fokuserat på att förbättra metoder, spårbarhet och kvalitet. Man är också djupt involverad i utvecklingen av det organiska gödselmedlet Huisil som är baserat på organiskt avfall, bestående av 40% fruktkött från kaffe med resten från växter och fisk- och köttavfall.

Kaffet processas på Las Cruces, familjens egen processtation. Kaffebönorna levereras till stationen på eftermiddagen och man avlägsnar med en eco-pulper skal, fruktkött och runt 70% av det naturliga sockerlagret runt bönan. Det kvarvarande sockerlagret (kallas även för mucilage) fermenteras bort under blötläggning och sköljs i rent vatten.

Vanligtvis flyttas tvättat kaffe sedan till torkning. Men här blötläggs kaffet istället över natten i rent vatten och sköljs sedan en sista gång i rent vatten. Resultatet blir en renare och klarare smak.  Efter dessa sista steg finns inte längre några spår kvar av sockerlagret. Kaffet torkas sedan utomhus på keramiska plattor över 8 – 12 dagar. För att skydda kaffet på natten och mitt på dagen puttar man ihop kaffet och täcker med plastskynken.

Gård:                           San Juan

Producent:                 Jose Antonio Salaverria

Processtation:            Las Cruces

Region:                        Ahuchapán

Höjd:                            1 300 meter

Varitet:                         Catuai

Process:                       Blötlagd

Torkning:                      På keramiska plattor på terrass

Smakbeskrivning:        Krämig, syltade bär. Rik sötma.


                                                     

This coffee comes from the San Juan farm, near the Sant Ana volcano in the Apaneca Ilamatepec mountain range in the western part of the country. The farm is one of several which is owned by Jose Antonio Salaverria and his family.

The family works closely with our green coffee importer, Nordic Approach, and has for several years focused on improving methods, traceability and quality. They are also deeply involved in the development of the organic fertilizer Huisil which is based on organic waste, consisting of 40% coffee pulp with the rest consisting of plant, meat and fish waste.

The coffee is processed at Las Cruces, the family-owned wet mill. The coffee cherries are delivered to the mill in the afternoon where an eco-pulper is used to remove the skin, pulp and around 70% of the mucilage. Most of the remaining mucilage is removed during the fermentation process as the beans are soaked and subsequently rinsed.

Washed coffee is then moved to the drying areas. However, in this case, the bans are soaked overnight in clean water and then rinsed a final time. The result is a brighter and cleaner cup. All remaining mucilage is gone after this last soak. The coffee is then dried on clay patios for 8 – 12 days. To protect the beans, the coffees are piled up and covered with plastic at midday and at night.

Farm:                          San Juan

Producer:                    Jose Antonio Salaverria

Wet mill:                     Las Cruces

Region:                       Ahuchapán

Altitude:                      1 650 masl

Varietal:                      Catuai

Process:                      Soaked

Dried:                          On clay patios

Tasting notes:             Thick, syrupy, jammy. Sweet and rich.

 

Please note: All location pictures courtesy of Nordic Approach.

Save

Related products