Kiunyu AA, Kenya

Sold Out

Kaffet kommer från omkring 1 100 småbönder i processtationens närområde, längs Mount Kenya södra sluttning.

Småbönderna är medlemmar i kooperativet Karithaithi och kultiverar vardera runt 100 träd. Kooperativet styr två processtationer (kallas ”fabrik” i Kenya) –  Kiunyu och Kabingara – och bönderna kan välja vilken de vill använda.

Kooperativet stöder sina medlemmar bl.a. genom att erbjuda förfinansiering av skörden så att bönderna t.ex. kan investera i sina farmer och betala skolavgifter.

Bönderna sorterar kaffet för hand och avlägsnar omogna och övermogna bär innan processen börjar. Kaffet processas sedan genom att skalas, torrjäsas, tvättas, blötläggas och soltorkas.

Producenter:               1 100 småbönder

Processtation:             Kiunyu

Distrikt:                        Kirinyaga

Region:                        Central

Höjd:                            1 600 – 1 800 meter

Varitet:                         SL 34

Gradering:                   AA

Process:                      Tvättat

Torkning:                     På höjda bäddar

Smakbeskrivning:      Klar syrlighet. Kraftig, komplex, krämig munkänsla.

                                     Saftig stenfrukt, balanserad sötma.

.

                                      

                                                     

The coffee is produced by nearly 1 100 smallholders in the area near the wet mill, along the southern slopes of Mount Kenya.

The smallholders are members of the Kanye Karithaithi cooperative and each cultivate around 100 trees. The cooperative controls two wet mills (called ”factory” in Kenya”) – Kiunyu and Kabingara – and the farmers may use either one.

The cooperative supports its members in various ways, including offering pre-financing the coffee harvest to allow the farmers to, for instance, invest in their farms and pay school fees.

The farmers sort the coffee by hand and remove unripe and overripe berries prior to processing. The coffee is then pulped, dry fermented, washed, soaked and sun dried.

Producers:                 1 100 smallholders

Wet mill:                     Kiunyu Factory

County:                      Kirinyaga

Region:                       Central

Altitude:                     1 600 – 1 800 masl

Varietal:                      SL 34

Gradering   :              AA

Process:                    Washed

Drying:                       On raised beds

Tasting notes:            Clear acidity. Round, complex, creamy mouthfeel.

                                    Juicy stonefruit, balanced sweetness.


 

 

Please note: Location pictures courtesy of Nordic Approach.

Related products