Dumerso, Ethiopia

Sold Out

Detta kaffe kommer från en privatägd processtation i området Dumerso, Yirgacheffe. Ägaren har ett nära samarbete med sin exportpartner och arbetar systematiskt för att förbättra kvaliteten i alla steg i processen. Stationen producerar endast en mindre kvantitet kaffe och endast den högsta kvaliteten köps in av vår importör.

Yirgacheffe är välkänd för sitt rena, florala och saftiga tvättade kaffe. Området där just detta kaffe växer har bland de mest komplexa och intensiva kaffesmakerna inom hela Yirgacheffe. Kaffet växer framförallt på små familjeägda gårdar med en blandning av nyplanterade förbättrade variteter och traditionella äldre sorter. Organiskt gödningsmedel är vanligt medan beskäring av träden är mindre vanligt. 

Producenter:         700 småbönder

Processtation:       Sorafi

Närområde:            Dumerso

Distrikt:                  Yirgacheffe

Zon:                        Gedeo

Höjd:                      1 850 – 2 100 meter

Varitet:                    Etiopisk Heirloom*. Bland annat vilda kaffeträd                                               i närliggande skogar.

Process:                 Tvättat

Torkning:                På höjda bäddar

Smakbeskrivning:  Klassisk Yirgachefffe – röda bär, bergamott                                                    och kryddor. Söt, intensiv, rik och saftig.

 

* Stumptown Coffee skriver om s.k. Heirloomvariteter: “Vetenskapen om Etiopiska kaffevariteter är inte direkt exakt. Vi närmar oss äntligen möjligheten att lära oss mer om deras enskilda aspekter eftersom de första stegen mot att separera bönorna nu tas på farmnivå i Etiopien. Vi vet redan att över 1 000 heirloomvariteter från landets vilda skogar produceras.  … Etiopiska heirloomvariteter producerar några av de mest åtråvärda smakerna in världen ..."  (http://buy.stumptowncoffee.com/ethiopia-heirloom.html)

                                                      

This coffee is from a private wet mill in the local community of Dumarso in Yirgacheffe. The producer is working in close relation to one of our partners for exports to increase quality through systematic work at the wet mill. The coffee from this producer is limited in amounts and only a selection of the highest qualities is sold through our importer.

Yirgacheffe is known for its clean, floral and juicy washed coffees.The area where this coffee is grown has some of the most complex and intense coffee flavors in Yirgacheffe. There are mainly small family plots of both recently planted trees of improved varietals and traditional old varieties. Organic fertilizer is common, pruning less common.

Producers:               About 700 smallholders

Wet mill:                   Sorafi

Community:             Dumarso

District:                     Yirgacheffe

Zone:                         Gedeo

Altitude:                    1 850 – 2 100 masl

Varietals:                   Ethiopian Heirloom*. Improved varietals and native                                        coffee of forest origin.

Process:                    Washed

Dried:                         Raised beds

Tasting notes:           Classic Yirgacheffe - red berries, rich,                                                             bergamot and spices. Sweet, flavor intense, rich                                           and juicy.

 

* Stumptown Coffee writes about Heirloom varietals: “There is no exact science to Ethiopian coffee varieties. We are finally on the verge of learning more about their individual aspects as the first steps toward separation are now being taken at the farm level in Ethiopia. We do know that over 1 000 heirloom varieties from the Wild Forests of the country are in production. … Ethiopia Heirloom varieties produce some of the most coveted flavors in the world …” (http://buy.stumptowncoffee.com/ethiopia-heirloom.html)

 

Please note: All location pictures courtesy of Nordic Approach.

Related products