Ångerrätt

PLEASE NOTE THAT THE ENGLISH VERSION FOLLOWS THE SWEDISH ONE BELOW

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan att ange något skäl.

Enligt Lagen är livsmedel dock ett undantag och ångerrätt gäller därför inte kaffe, te eller andra livsmedel. 

Som kund betalar du själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Du ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna 14-dagarsperiod löpt ut.

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot varan i acceptabelt skick. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

Du kan läsa mer här: http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Angerratt/

                                                              

Cancellation Rights

According to the Distance and Off-Premises Contracts Act, you have the right to return your purchase within 14 days of receipt of the product, without giving a reason.

However, food products are exempt from the law and the right to return does therefore not apply to coffee, teas or other food products. 

The customer pays any cost of returning an item and the returned item must be returned substantially unchanged and in the original packaging, including any wrapping. You are responsible for the risk assumed during shipping; this risk includes, but is not limited to, that the product is damaged or disappears. 

If you want to exercise your cancellation rights, you have to send us a message via e-mail or regular mail stating this clearly. 

You must return the item to us without undue delay and in any case no later than 14 days after the date you notified us of your decision to return the item. You are deemed to have met the deadline if you return the items before the end of the 14-day period.

If you have exercised your cancellation rights, we will refund to you as soon as possible the full amount you paid for the item and in any case no later than 14 days after the date when we received the item. We will issue the refund to you using the same payment method you used when you initiated the purchase.  

You can read more about your rights under the Act here: http://www.konsumentverket.se/otherlanguages/English/Consumer-rights/Right-to-cancel-a-purchase-Right-of-withdrawal/