Tweega AA, Tanzania

Sold Out

Kaffet produceras av över 10 000 småbrukare i Mbeya regionen i Tanzanias Southern Highlands område och levereras till lokala processtationer (kallas lokalt ”Central Pulpery Unit” – ungefär ”Central Tröskningsenhet”).

Vid ankomsten till processtationen kontrolleras kaffebären noggrant och eventuellt kvarvarande omogna eller övermogna bär sorteras bort. Skal och fruktkött skalas sedan bort maskinellt.

Efter att kaffet har torrjäst och tvättats soltorkas det på höjda bäddar upp till 21 dagar.

Tembo Coffee, Tweegas ägare, väljer sedan det bästa kaffet från dessa processtationer och marknadsför det under varumärket Tweega.

Företaget arbetar direkt med bönderna, framförallt genom böndernas egna odlargrupper. Över 5 000 småbönder deltar direkt Tembos jordbruksutbildning där man undervisar om produktion, marknadsföring och ekonomi med målet att förbättra bondens ekonomiska situation.

Producenter:              Småbrukare

Processcenter:          Tembo Coffee Co.

Region:                       Mbeya

Område:                     Southern Highlands

Höjd:                           1 600 – 2 000 meter

Varitet:                        Lokala Bourbonsorter

Gradering:                  AA

Process:                     Tvättat

Torkning:                    På höjda bäddar

Smakbeskrivning:      Söt och fyllig. Mogna frukter och örter.

                                      

                                                     

The coffee is produced by over 10 000 smallholders in the Mbeya region of Tanzania’s Southern Highlands area and delivered to local washing stations (known locally as ”Central Pulpery Units” or CPU).

The cherries are carefully checked on arrival at the CPU and any remaining unripe or overripe cherries are removed. The skin and pulp are then removed by a disc pulping machine.

The coffee is dry fermented for up to 24 hours and then washed and soaked. The beans are sundried on raised beds for around 21 days.

Tembo Coffee, owners of Tweega, subsequently chooses the best coffee from each CPU and markets the selection under the Tweega brand. While extracted from several CPUs, the coffee remains fully traceable.

The company works closely with the farmers, in particular through the farmers’ own producer groups. More than 5 000 smallholders participate directly in Tembo’s Agribusiness Training Program where production, marketing and accounting is taught with the goal of improve the farmer’s economic situation.

Producers:                  Smallholders

Processor:                  Tembo Coffee Co.

Region:                        Mbeya

Area:                            Southern Highlands

Altitude:                       1 600 – 2 000 masl

Varietals:                      Local Bourbon varieties

Process:                       Washed

Drying:                         On raised beds

Tasting notes:              Sweet and rich. Mature fruit and herbs

 

 

Please note: Location pictures courtesy of Nordic Approach.

SaveSave

Related products